ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการปกครอง
( Call Center ร่วมกระทรวงมหาดไทย)

Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data2/data1/web/khonthai/DOPA/ComplainDOPA/Complain.php on line 23 ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้