การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) วันที่เลือกตั้ง 30 มี.ค. 2557  

Untitled Document

เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) [ ]

1. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "ค้นหา" เพื่อทำการค้นหาข้อมูล
3. รอสักครู่จะปรากฏผลการค้นหาในหน้าถัดไป

   

 

Copyright© 2013-2014 by Control Data (Thailand).Co.Ltd. All right Reserved.