2 สิงหาคม พ.ศ. 2402

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เสด็จประพาสหัวเมืองตะวันตก โดยเรือกลไฟพระที่นั่ง พร้อมด้วยเรือกลไฟตามเสด็จอีก 8 ลำ และเนื่องจากเรือกลไฟเพิ่งเริ่มมีในเมืองไทย จึงเป็นที่ตื่นเต้นแก่ผู้พบเห็นเป็นอันมาก

ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ.เทียนทองดี