11 สิงหาคม พ.ศ. 2441

 
วันเกิดของอธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2441 เวลา 4 นาฬิกา ก่อนรุ่ง ณ ตำบลสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี บิดาชื่อคุณพ่ออิน วัฒนปฤดา และคุณแม่คล้าย วัฒนปฤดา ซึ่งมีอาชีพค้าขาย
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรจากความเห็นสอดคล้องระหว่าง ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2477
ที่มา : หนังสืออธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (หอสมุดแห่งชาติ)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2518

พระธาตุพนมที่ จังหวัดนครพนม ปูชนียสถานโบราณที่สำคัญของชาวพุทธ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้พังทลายลง
กรมศิลปากรเร่งสร้างขึ้นใหม่สำเร็จวันที่ 22 มีนาคม 2522  สมเด็จพระสังฆราชทรงทำพิธียกยอดฉัตร และในปี 2523 มีพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พบในองค์พระธาตุพนมกลับที่ประดิษฐานเดิม
ที่มา : สมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489-2538 กาญจนาภิเษก โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th