13 สิงหาคม พ.ศ. 2504

เยอรมันตะวันออกสร้างกำแพงเบอร์ลิน

เยอรมันตะวันออกสร้างกำแพงกั้นกรุงเบอร์ลิน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนใหญ่ด้านเบอร์ลินตะวันออกอยู่ในความยึดครองของรัสเซีย  อีกส่วนเบอร์ลินด้านตะวันตก อยู่ในความยึดครองของโลกเสรี
เนื่องจากชาวเยอรมันตะวันออก หนีเข้าสู่เบอร์ลินตะวันตกวันละกว่า 1,000 คน รัฐบาลเยอรมันตะวันออกพยายามสกัดกั้นแต่ไม่เป็นผล จึงได้สร้างกำแพงขึงด้วยลวดหนามยาวกว่า 40 กิโลเมตร  ต่อมาจึงได้สร้างรั้วคอนกรีตขึ้นแทนกำแพงนี้เรียกว่า "กำแพงเบอร์ลิน"

ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ.เทียนทองดี มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th