8 ธันวาคม 2527
เริ่มการก่อสร้างสะพานติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา สะพานแรกความยาว 940 เมตร เชื่อมชายฝั่งบ้านน้ำกระจายกับทางใต้ของเกาะยอ สะพานที่ 2 ยาว 1,700 เมตร เชื่อมเกาะยอกับชายฝั่งบ้านเขาเขียว เป็นการเชื่อมแผ่นดินกับเกาะ
ที่มา : หนังสือสมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489-2538 กาญจนาภิเษก โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th