12 มกราคม 2514
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ที่เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ที่มา : หนังสือสมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489 - 2538 กาญจนาภิเษก โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th