18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตที่ศิริราชพยาบาล ภายหลังการรักษาพระอาการประชวรมา เป็นเวลา 47 วัน  พระบรมศพประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ และถวายเงินการกุศล มีประชาชนจำนวน 3 ล้านจากทั่วทุกจังหวัด เข้ามาถวายบังคม และถวายเงินพระราชกุศลราว 300 ล้านบาท
กำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 10 มีนาคม 2539 ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ตามราชประเพณีและ พระราชอิสริยยศ.

ที่มา : สมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489-2538 กาญจนาภิเษก โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา