14 มิถุนายน พ.ศ. 2503


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสต่างประเทศทางภาคพื้นยุโรปและสหรัฐ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสต่างประเทศทางภาคพื้นยุโรปและสหรัฐ รวม 14 ประเทศ คือ สหรัฐ  อังกฤษ  เยอรมัน  ปอร์ตุเกศ  สวิสเซอร์แลนด์  เดนมาร์ค  นอรเวย์  สวีเดน  อิตาลี  เบลเยี่ยม  ฝรั่งเศส  ลุกเซมเบิร์ก  เนเธอร์แลนด์  และ สเปน  เป็นเวลานานถึง 7 เดือนเศษ จนถึง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2504


ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ. เทียนทองดี หน้า 183