20 พฤษภาคม พ.ศ. 2423


ประกาศใช้ธนบัตรสยามเป็นครั้งแรก
ประกาศใช้ธนบัตรสยามเป็นครั้งแรก  เรียกว่า "อัฐกระดาษ" เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2423


ที่มา : หนังสือเหตุการณ์สำคัญวันนี้ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : พ.เทียนทองดี หน้า 158