15 กันยายน 2544 ความขัดแย้งระหว่างนักบินบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย
นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย ได้เรียกนายสุเทพ สืบสันติวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า ในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักบินบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (บกท.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย หรือ (สร.กบท.) นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักบินกับนางสาวแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ประธาน สร.กบท. และ นายพิจิตต์ รอยศิริกุล รองประธาน สร.กบท. ว่า
ที่ประชุมมีมติให้นายสุเทพลงนามในคำสั่งให้นางสาวแจ่มศรีและนายพิจิตต์หยุดทำการบินต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีมติให้นาวาอากาศตรี อุดมชัย นันทมานพ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ลงนามในคำสั่งให้นายนิพนธ์ งามเสน่ห์ แกนนำนักบินที่ปฏิเสธการบินร่วมกับนางสาวแจ่มศรีและนายพิจิตต์ และนายระพินทร์ นิตยวรรธนะ นายกสมาคมนักบินไทย หยุดทำการบินด้วยเช่นกัน จนกว่าจะสามารถหาข้อยุติในปัญหาความขัดแย้งและสรุปผลรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีได้
ที่มา : หนังสือสยามจดหมายเหตุ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : บริษัท สยามบรรณ จำกัด ปีที่ 26 ฉบับที่ 37 หน้า 1019 มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th