ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ

Eight Styles of Thai National Costumes


ชุดไทยจักรี Thai Chakri ชุดไทยบรมพิมาน Thai Boromphiman
ชุดไทยศิวาลัย Thai Siwalai ชุดไทยดุสิต Thai Dusit
ชุดไทยจักรพรรดิ Thai Chakraphad ชุดไทยอมรินทร์ Thai Amarintra
ชุดไทยจิตรลดา Thai Chitralada ชุดไทยเรือนต้น Thai Reun-ton


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยในภูมิภาค

General informaton on Thai Fabrics (by region)ภาคเหนือ :


ภาคอีสาน :


ภาคกลาง :


ภาคตะวันออก :


ภาคใต้ :