ปฏิบัติดังนี้ 

       การเข้าพบผู้ใหญ่ในขณะนั่งเก้าอี้ ให้เดินอย่างสุภาพ เมื่อใกล้ผู้ใหญ่
         แล้วจึงไหว้ และนั่งบนเก้าอี้หรือเดินอย่างสุภาพ ไปนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วหันมาไหว้
       การเข้าพบผู้ใหญ่กำลังยืนให้เดินเข้าไปใกล้พอควร ไหว้แล้วยืนสำรวมมือประสานกัน
       การเข้าพบผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่กับพื้น ให้เดินอย่างสุภาพเข้าไปใกล้ แล้วคลานลงเมื่อเข้า
         ใกล้ นั่งพับเพียบเก็บเท้า ถ้าเป็นผู้มีอาวุโสน้อยใช้ไหว้แล้วนั่ง ถ้าอาวุโสมากใช้กราบแล้ว
         นั่งลงศอกหรือหมอบปฏิบัติดังนี้ เมื่อผู้รับของยืน ให้เดินเข้าไปใกล้ในระยะพอสมควร ย่อตัวลง ส่งของให้ แล้วไหว้ เมื่อผู้รับของนั่งเก้าอี้ ผู้ส่งของเดินเข้าไปใกล้ ย่อตัวลงหรือลงเข่าข้างหนึ่งส่งของและไหว้ เมื่อผู้ส่งของ และผู้รับของนั่งเก้าอี้ด้วยกัน หันไปส่งให้อย่างสุภาพ อย่าข้ามผู้อื่น เมื่อผู้รับของนั่งกับพื้น ให้เดินเข้าไปในระยะพอควรแล้ว ให้นั่งพับเพียบเก็บเท้า หรือเดิน เข้าไปใกล้พอควรแล้วคลานไปนั่งส่งของให้ หรือวางของลง ไหว้ก่อนจึงส่งของ และไหว้ อีกครั้งเมื่อรับของแล้วถ้าผู้รับของเป็นผู้ที่มีอาวุโสมาก เมื่อผู้ส่งของเข้าไปใกล้แล้วควร นั่งลงวางของแล้วกราบเสียก่อน จึงส่งให้ เมื่อจะกลับให้กราบเป็นการลาเสียก่อน การ ส่งของควรน้อมตัวส่งสองมือ ถ้าส่งมือเดียวควรจะนั่ง ลงศอกด้านใดสุดแต่ทางเข้าของ ผู้ส่ง ให้หันหน้าไปทางผู้รับเสมอ การรับของจากผู้ใหญ่ มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งของให้ผู้ใหญ่ แต่จะต้องทำความ เคารพก่อนรับของทุกครั้งการแสดงความเคารพจะใช้ใหว้หรือกราบก็แล้วแต่อาวุโสของ ผู้ให้และในสถานที่นั้น ๆ