การเดินตามลำพังให้เดินอย่างสุภาพ หลังตรงไม่ส่ายไหล่ ช่วงก้าวไม่ยาว
    หรือสั้นเกินไปแกว่งแขนพองาม ถ้าเป็นสตรีควรระมัดระวังให้สะโพกเป็นไป
    ตามปกติ
  การเดินกับผู้ใหญ่ ให้เดินเยื้องไปทางซ้ายข้างหลังผู้ใหญ่ ห่างประมาณ
    ๑-๒ ฟุต ไม่เดินเหมือนเดินตามลำพัง ให้อยู่ในลักษณะนอบน้อม ถ้าเป็นการ
    เดินในระยะใกล้มือควรประสานกัน

  เดินเข้าสู่ที่ชุมนุมที่  นั่งเก้าอี้
	๑) เดินเข้าไปอย่างสุภาพ
	๒) เมื่อผ่านผู้ที่นั่งอยู่ก่อน ก้มตัวเล็กน้อย ถ้าผู้นั่งเป็นผู้มีอาวุโสมาก 
              ก็ก้มตัวมากอย่าให้เสื้อผ้าหรือร่างกายไปโดนผู้อื่น
           ๓) ถ้าไม่มีการกำหนดที่นั่ง ก็นั่งเก้าอี้ที่สมควรแก่ฐานะของตนโดยสุภาพ
              อย่าลากเก้าอี้ให้ดังหรือโยกย้ายเก้าอี้ไปจากระดับที่ตั้งไว้
           ๔) ถ้าเป็นการนั่งที่กำหนดที่นั่งไว้ ก็นั่งตามที่ของตน
           ๕) ถ้าที่นั่งเป็นเก้าอี้เป็นแถวยาว และช่องทางเดินแคบเราควรจะเดินตะแคง
              ข้างเข้าไป อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปถูกเก้าอี้หรือแขกที่นั่งอยู่ ถ้าบังเอิญ
              ถูกเข้าต้องรีบขอโทษทันที

  เดินเข้าสู่ที่ชุมนุมที่  นั่งกับพื้น
	 ๑) เดินอย่างสุภาพ
            ๒) เมื่อผ่านผู้ที่นั่ง ให้ก้มตัว มากหรือน้อยสุดแต่ระยะใกล้ไกล หรือผู้นั่งมีอาวุโส
              มากหรือ น้อย ระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือส่วนของร่างกายไปโดนผู้อื่น
            ๓) ผ่านแล้วเดินตามธรรมดา
            ๔) ถ้าผ่านระยะใกล้มาก ใช้เดินเข่า