การนั่งเก้าอี้ให้นั่งตัวตรง หลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าชิด เข่าชิด มือวางบนหน้าขา 
       ถ้าเป็นเก้าอี้มีเท้าแขน เมื่อนั่งตามลำพังจะเอาแขนพาดเท้าแขนก็ได้ ไม่ควร
       นั่งโดยเอาปลายเท้าหรือขาไขว้กันอย่าง"ไขว่ห้าง" ควรนั่งเต็มเก้าอี้ อย่านั่ง
       โยกเก้าอี้ให้โยกหน้าหรือเอนหลัง ถ้าเป็นหญิงจะต้องระมัดระวังเรื่องเครื่อง
       แต่งกายอย่าให้ประเจิดประเจ้อ
     ไม่แทรกหรือตัดแถวที่ผู้อื่นยืนคอยอยู่แล้ว
     ไม่ส่งเสียงล้อเลียนผู้ที่ยืนแถวก่อนหน้าเรา อย่าแสดงท่าไม่พอใจหรือกีดขวาง
       ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุสมควร


นั่งที่ที่มีคนจองหรือวางสิ่งของไว้ นั่งกระแทกจนเกิดเสียงดัง นั่งกางแขน กางขา และเปลี่ยนท่านั่งบ่อยจนเป็นที่รำคาญแก่คนอื่น นั่งแล้วอย่าเปลี่ยนท่าจนเท้าไปโดนคนอื่น นั่งแล้วไม่ควรลุกขึ้นเดินเข้าออกบ่อย ๆ ไม่นั่งตรงหน้าผู้ใหญ่