การละเล่นของเด็กไทย

30. เอาเถิด ( AUW THERD)

จำนวนผู้เล่น  ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

เสี่ยงทายว่าใครจะเป็นผู้อยู่โยง 1 คน โดยจับไม้สั้นไม้ยาว ผู้อยู่โยงยืนอยู่ที่หลักที่
กำหนดไว้ มีหน้าที่ไล่จับผู้อื่นให้ได้ เมื่อผู้นั้นพร้อมแล้วและร้องล่อให้จับ ผู้อยู่โยงต้องกำหนดให้ดี
ว่าจะจับใครได้ง่ายที่สุด แล้วออกวิ่งไล่จับให้ได้ เวลาออกไล่จับ ผู้ล่อจะแตกกระจายไปทิศทางต่างๆ
กัน เพื่อล่อให้หลงวกวน ถ้าผู้ล่อวิ่งเข้าโยงได้ทุกคน ผู้ไล่ก็ต้องอยู่โยงต่อไปอีก แต่ถ้าจับคนใดคนหนึ่ง
ได้ คนนั้นต้องเป็น

บทร้องประกอบ

1. "เอาเถิดเจ้าล่อ ข้าวเหนียวสองห่อ ไม่พอกันกิน"

2. "ผัดพ่อผัด ช้างงาวัด แทงคนไม่เข้า"

3. "ไล่ให้ทัน ให้น้ำมันสิบขวด ให้ลวดสิบตา ให้ม้าสิบหาง ให้ช้างสิบหัว ให้วัวสิบหลัก
ให้ปฏักสิบอัน ไล่ให้ทันเถิดโว้ย"



31. ขี่ม้าก้านกล้วย   (KHEE MA KARN KLUI)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นนำก้านกล้วยมาตัดเป็นรูปม้า ตอนโคนเป็นหัว ตอนปลายเป็นหาง ใช้สายจากก้านกล้วยโยงเป็น
บังเหียน นำขึ้นขี่เล่นแล้ววิ่งไปรอบๆ ทำท่าเหมือนขี่ม้า ทุกคนจะแข่งกันว่าใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน



32. ทายใบสน   (TAI BAI - SON)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องครบคู่

วิธีเล่น

นำใบสน 2 ใบ ให้คู่แข่งขันคนละใบ ใบสนมีลักษณะเป็นปล้องๆ ผู้เล่นจะเด็ดปล้องตรงบริเวณใด
บริเวณหนึ่งออก แล้วเสียบไว้อย่างเดิม ให้อีกคนหนึ่งชี้ว่าปล้องไหนถูกดึงออก ถ้าทายไม่ถูกต้องทายใหม่
ถ้าทายถูกก็ผลัดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทายกันบ้าง



33. อีตัก   (E-TUK)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน แต่ละคนมีเมล็ดพืชเล็กๆ หรือหอยทับทิม หรือหินก้อนเล็กๆ จำนวนหนึ่ง แล้ว
ตกลงกันว่าจะวางเมล็ดเท่าไร ทอดเมล็ดพืชให้กระจายในกรอบที่ขีดกำหนดไว้ไม่ให้เมล็ดพืชล้ำออกไป ใช้
กระดาษพับจีบเป็นรูปคล้ายกระทงหรือช้อน เพื่อช้อนตักทีละเมล็ด จับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะได้เล่นก่อน เมื่อ
ได้แล้วเริ่มเล่นโดยใช้ที่ตักของตัวเอง ถ้าที่ตักไปถูกเมล็ดอื่นก็ต้องเปลี่ยนคนเล่นต่อไป



34. อ้ายโม่ง   (IA MONG)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

จับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะเป็นอ้ายโม่งก่อน ผู้ที่เป็นอ้ายโม่งเอาผ้าผูกตา แล้วผู้เล่นอื่นๆ ใช้คำถาม
ให้อ้ายโม่งตอบ พอถึงคำว่า "ทัน" ก็ออกไล่จับผู้เล่น โดยที่ผู้เล่นพยายามอยู่ ใกล้ๆ วิ่งล่อให้จับ ถ้าจับ
ใครได้ คนนั้นเป็นแทน ถ้าจับไม่ได้ต้องเป็นต่อไป
บทร้องประกอบ

ถาม "อ้ายโม่งเอ๋ย กินข้างกะอะไร"

ตอบ "กินข้าวกะไข่"

ถาม "ซ่อนหอยไว้ไหน"

ตอบ "เอาไว้ต้นกล้วย"

ถาม "ไล่ทันหรือไม่ทัน"

ตอบ "ทัน"



35. ลูกข่าง   (LOOK KHARNG)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นขีดวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ฟุต แล้วให้สัญญาณขว้างลูกข่างออกไปพร้อมกัน
ลูกข่างหมุนอยู่ที่พื้น เอาเชือกคล้องที่ขาลูกข่างแล้วกระดุกขึ้น เอามือรับไว้ เรียกว่า "โจ๊ะ" ถ้าใครทำช้า
จะถูกเพื่อนทำโทษ



36. เป่ากบ   (PAO KOB)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องครบคู่

วิธีเล่น

แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย เริ่มต้นด้วยการเป่ายางหนังสติ๊กกันคนละที เวลาเป่ามักโก้งโคั้ง
หรือนอนราบกับพื้นคล้ายกบ เป่าจนกระทั่งฝ่ายใดถูกกินโดยถูกยางของฝ่ายตรงกันข้ามไปช้อนเกย
อยู่ก็ต้องเสียยางเส้นนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งไป



37. เล่นลูกหิน  (LEN LOOK HIN)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นขุดหลุม 1 หลุม ขนาดใหญ่กว่าลูกหิน เสี่ยงทายว่าใครจะเล่นก่อน แล้วขีดเส้นตั้งต้น
ให้ห่างพอสมควร ใช้นิ้วดีดลูกหิน ลูกหินของใครใกล้หลุมมากที่สุด ผู้นั้นเริ่มต้นเล่นก่อน ดีดให้ถูก
ลูกหินของคนถัดไป แล้วดีดลูกหินของตัวเองลงหลุม



38. ปิดตาตีหม้อ   (PID TA TEE MO)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

วางหม้อดิน เรียงเป็นแถวห่างกันพอสมควรตามจำนวนผู้เล่น จัดผู้เล่นเรียงตามแถวงหม้อ
เดินถอยออกมาให้ห่างหม้อพอสมควร แล้วผูกตาผู้เล่น หมุนผู้เล่น 1 รอบ แล้วจัดผู้เล่นให้หัน
ไปทางหม้อ ให้ผู้เล่นเดินไปข้างหน้าเพื่อตีหม้อของตนให้ถูก ถ้าตีไม่ถูกก็เป็นฝ่ายแพ้ ถ้าไม่มีหม้อใช้
ถังพลาสติกก็ได้



39. แข่งกิน   (KHANG KIN)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน แต่ควรจะแข่งคราวละ 2 - 4 คน

วิธีเล่น

เตรียมผลไม้อะไรก็ได้ ปอกเปลือกออก แล้วใช้เชือกผูกขั้วแขวนไว้ห่างๆ กัน โดยให้ผลไม้นั้นห้อย
ลงมาเสมอปากผู้เล่น ให้ผู้แข่งขันยืนชิดกับผลไม้ เมื่อได้สัญญาณให้แข่งขันได้ ผู้แข่งต้องพยายามกัด
ผลไม้นั้นให้หลุดออกมาชิ้นหนึ่งดดยไม่ใช้มือช่วย (เอามือไพล่หลังไว้ก็ได้ ) ผู้ใดกัดได้ก่อนเป็นผู้ชนะ
ถ้ากัดได้พร้อมกัน ผู้กัดได้ชิ้นใหญ่กว่าก็ชนะ ถ้าแข่งกันหลายคน ก็ให้ผู้ชนะกับผู้ชนะแข่งกันอีกก็ได้



40. หมากดึง   (MARK DUENG)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน แต่ให้ครบคู่

วิธีเล่น

ขีดเส้นสองเส้น ระยะห่างกัน 5 - 6 เมตร เป็นเส้นเขตแดน ให้คนเล่นจับคู่ซึ่งมีขนาดไล่เรี่ยกัน
แล้วยืนเป็นแถว ห่างจากเส้นเขตแดนของตน 2 เมตร พอเริ่มเล่น ทั้งสองฝ่ายต้องรี่เข้าหากันเป็นคู่ ๆ
แล้วพยายามฉุด หรือดึง หรืออุ้มอีกฝ่ายหนึ่งเข้าแดนของตนให้ได้ ถ้าผู้ใดเห็นพวกของตนถูกฉุดจวนจะ
ถึงแตนของฝ่ายตรงกันข้ามแล้ว ก็สามารถเข้าช่วยแย่งตัวเพื่อนคืนได้ คนที่ถูกฉุดเข้าไปอยู่ในแดนของ
ฝ่ายตรงกันข้ามแล้วถือว่าตาย ผู้ที่ฉุดคนได้แล้วออกไปช่วยพวกของตนได้

เมื่อหมดเวลาเล่น พวกใดมีคนเหลือมาก พวกนั้นชนะ และได้ขี่หลังพวกแพ้จากแดนของผู้แพ้มายัง
แดนของตนตามคู่เดิมที่จับกันไว้



41. แข่งกระโดดเชือก   (KHANG KRADODE CHUEK)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ขีดเส้นตั้งต้น และเส้นปลายทาง ผู้แข่งขันแต่ละคนมีเชือกของตัวเองที่จะใช้กระโดดไปให้ถึงเส้นชัย
เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มแข่งขัน ผู้แข่งก็วิ่งกระโดดเชือกไปยังเส้นปลายทาง แล้วย้อนกลับมายังเส้นต้นทาง
ผู้ใดล้มหรือวิ่งเฉยๆ ไม่กระโดดเชือกต้องออกจากการแข่ง ผู้ที่วิ่งถึงหลักชัย (เส้นต้นทาง) ก่อนเป็นผู้ชนะ



42. ยิงปืนก้านกล้วย   (YING PEUN KARN KLUI)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

นำก้านกล้วยมาบากเป็นระยะๆ ตั้งแต่โคนถึงปลาย จ้างรอยบากไม่ให้ขาดจากกัน ผู้เล่นตั้งแถว
เอาก้านกล้วยแทน ปืนตั้งท่าเหมือนยิงปืน เอามือปาดส่วนของก้านกล้วยที่ตั้งขึ้นซึ่งเกิดจากการบากโดย
ปาดแรงและเร็วให้พับไปข้างหน้า และเกิดเสียงดังเหมือนยิงปืน



43. กงจักร   (KONG JUK)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นนำฝาเบียร์มาทับให้แบน เจาะรูตรงกลาง นำเชือกร้อยเข้าไปในรูตรงกลางถือเชือกไว้ด้วย
มือทั้งสองข้าง แกร่งเชือกให้เป็นเกลียวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วดึงให้ฝาเบียร์จะหมุนอย่างรวดเร็ว



44. จ้ำจี้   (CHUM JE E)

จำนวนผู้เล่น   ประมาณ 2-3 คน

วิธีเล่น

ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน คว่ำมือทั้งสองลงบนพื้น คนหนึ่งเป็นคนจี้ โดยใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่นิ้วของผู้เล่น
ไล่ไปทีละนิ้วให้รอบวง พร้อมทั้งร้องเพลงไปด้วย เมื่อร้องจบแล้ว จิ้มอยู่ที่นิ้วใดคนนั้นต้องพับนิ้วนั้น
เข้าไป ผู้จิ้มก็เริ่มเล่นใหม่ไปเรื่อยๆ ใครต้องพับนิ้วทั้งหมดเป็นคนแรกแพ้

บทร้องประกอบ


"จ้ำจี้มะเขือเปราะ
กระเทาะหน้าแว่น
พายเรืออกแอ่น
กระแท่นต้นกุ่ม
สาวๆ หนุ่มๆ
อาบน้ำท่าไหน
อาบน้ำท่าวัด
เอาแป้งที่ไหนผัด
เอากระจกที่ไหนล่อง
เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู้"


45. ตีลูกล้อ   (TEE LOOK LOR)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

เตรียมยางรถจักรยานหรือวงล้อเป็นซี่ๆ และไม้ขนาดเหมาะมือประมาณ 1 ฟุต จากนั้นกำหนด
จุดเริ่มต้นและเส้นชัยไว้แต่ละคนนำลูกล้อของตนเองมาที่จุดเริ่มต้น และวิ่งเอาไม้ตีลูกล้อให้กลิ้งไป แข่ง
ว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนกัน ผู้ที่ใช้วงล้อ จะได้เปรียบเพราะวงล้อมีร่องสำหรับใส่ยาง เอาไม้ต้นได้สะดวก
และตรงกว่า ไม่แกว่งไปแกว่งมา ใครถึงเส้นชัยก่อน คนนั้นก็ชนะ