คำพังเพย

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือ
ความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง
ตัวอย่างเช่น

ขว้างงูไม่พ้นคอ
A bad penny always comes back
สิ่งไม่ดีที่เราพยายามกำจัดมักจะวกกลับมาอีก

ปากปราศรัยใส (น้ำใจ) เชือดคอ
A honey tongue , a heart of gall
พูดดีแต่ปาก แต่ใจคิดร้าย

รู้อย่างเป็ด
A jack of all trades is master of none
ไม่ควรรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่รู้จริงสักอย่าง

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง
All that glitter is not gold
ข้างนอกอาจจะดูดี มีค่า แต่ข้างในหรือตามความเป็นจริงแล้ว มิได้ดีตามที่เห็น

น้ำกลิ้งบนใบบอน
A rolling stone gathers no moss
ใจโลเล ใจไม่แน่นอน เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ

หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น
As you Sow, So (shall)
ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบสนอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ
Better bend than break
อย่าขัดขวางหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
Big fish eat little fish
ผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า

อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้
Blood is thicker than water
อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
Constant dropping wears away the stone
ความเพียรพยายาม ทำให้ประสบผลสำเร็จ