ขอเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน [ PIN CODE ]

PIN CODE-1 PIN CODE-2


หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก :
รหัสผ่านเดิม :

รหัสผ่านใหม่ [pin code]:
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ [pin code]:
E-mail :


1. ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน [pin code] ได้ทั้ง pin code-1 และ pin code-2 ได้ในวันเดียวกัน
2. รหัสใหม่ของท่านสามารถใช้ได้เลย ยกเว้นรหัสผ่านของ e-mail ท่านเข้าสู่ระบบการตรวจสอบรายการบุคคล จะมีรายการให้เปลี่ยนรหัสผ่านของ e-mail ให้ตรงกับ pin code-1
3. กรณีที่ได้รับรหัสผ่านมาจากอำเภอ/เขต/เทศบาล จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในวันถัดไป