ปัญหาการใช้งาน PIN Code ที่พบบ่อย มีดังนี้

1. รหัสในซอง PIN Code ทำไมเข้าใช้งานไม่ได้

1.1 รหัสในซอง PIN Code ที่ใช้งานได้ต้องมี 2 รหัส รหัสบรรทัดบนเรียก PIN 1 และบรรทัดล่างเรียก PIN 2 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกให้จากโปรแกรมรับแจ้งงานทะเบียนราษฎรข้อที่ 11
1.2 หากท่านได้รหัสมา 1 รหัสซึ่งได้จากการทำบัตรสมาร์ทการ์ดหรือที่โปรแกรมกำหนด PIN ในบัตร (ข้อ 5) ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้กำหนดรหัสด้วยตนเองนี้ จะใช้งานคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ หรือ บัตรสมาร์ทการ์ดแบบใหม่ เท่านั้น

2. ได้รับรหัสจากสำนักทะเบียนมาแล้ว (2 รหัส) ทำไมเข้าใช้งาน webmail khonthai หรือ เข้าตรวจสอบประวัติตนเองไม่ได้

2.1 สำหรับการเข้าตรวจสอบข้อมูลประวัติตนเอง ท่านสามารถใช้รหัส login เข้าสู่ระบบได้ทันที่
2.2 สำหรับการเข้าใช้งาน webmail khonthai ท่านจะเข้าสู่ระบบได้ในวันถัดไปหลังจากได้รับรหัสภายใน 1-2 วัน หลายคนบอกว่าวันถัดไปแล้วทำไมยังเข้าระบบไม่ได้ กรณีนี้ เกิดขึ้นเป็นบางราย มีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 เมื่อท่านอยู่ที่หน้า Thailand Gateway ข้อ 1 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มี PIN Code ให้ท่านกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ PIN 1 แล้ว คลิก ตกลง
2.2.2 ท่านจะเข้าสู่หน้าจอ ยินดีต้อนรับคุณ............ (เป็นชื่อของท่านเอง)....... และมีหัวข้อบริการเรื่องต่าง ๆ
2.2.3 ถ้าท่านต้องการเข้าสู่ระบบเว็บเมล์ให้ท่านดูกรอบ "บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์" คลิกที่หัวข้อ รับ-ส่ง e-mail ท่านก็จะสามารถเข้าสู่ระบบ webmail khonthaiได้ตามปกติ
หากเข้าไม่ได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-2791-7514
2.2.4 การเข้าสู่ระบบเว็บเมล์ ชื่อ ผู้ใช้งาน คือ pตามด้วยเลขประชาชน (p1100110001101) เท่านั้น รหัสผ่าน คือ รหัสที่ 1 หรือ PIN 1
ดังตัวอย่าง
ผู้ใช้งาน : p1100110001101
รหัสผ่าน : xxxx

3. ทำไมมีหน้าต่าง error เหมือนไม่สามารถเข้าใช้งานได้

3.1 ขอแนะนำให้ใช้ IE หรือ Internet Explorer Browser
3.2 หน้าจอใหม่ที่มีรูป กากบาทสีแดง มีข้อความ เช่น There is a problem ... ให้ท่านดำเนินการต่อ คลิกที่บรรทัด Continue to this website (not recommend)
3.3 หลังจากนั้น หากมีหน้าต่างเล็กขึ้นมาอีก มีข้อความ เช่น Security Alert หรือ ที่มีรูปกุญแจ แล้วมีตัวเลือก Yes หรือ NO ให้ท่านคลิก Yes ท่านก็จะเข้าสู่หน้าจอบริการข้างในได้แล้ว
3.4 ปัญหาในการเข้าใช้งานที่ข้อ 1 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มี PIN Code ที่พบปัญหาว่า กรอกข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลัก ครบ และใส่รหัส PIN 1 แล้วคลิก ตกลง แล้วระบบแจ้งว่า เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง เรื่องนี้ เป็นปัญหาที่เครื่องของผู้ใช้งานเอง วิธีแก้ไขเบื้องต้น ให้ใช้เม้าส์คลิกกรอกข้อมูลไปทีละช่อง ซึ่งบรรทัดบนจะมี 5 ช่อง ช่องแรกใส่ 1 หลัก ช่องที่ 2 ใส่ 4 หลัก ช่องที่ 3 ใส่ 5 หลัก ช่องที่ 4 ใส่ 2 หลัก และช่องที่ 5 ใส่ 1 หลัก และบรรทัดที่ 2 ใส่รหัส 4 ตัวปกติ"สิทธิของท่านท่านพึงต้องรักษาไว้ด้วยตัวของท่าน"