ระบบการตรวจสอบทะเบียนสมรสทาง Internet  
 
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของท่าน
  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ::  
  รหัสผ่านประจำตัว PIN Code ::  
  ชื่อตัว (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) ::  
  ชื่อสกุล ::  
  (กรณีฝ่ายหญิง ให้ใส่ชื่อสกุลก่อนจดทะเบียนสมรส)  
 
        
 
 
     


ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง
Webmaster@khonthai.com
Copyright(C) 1997 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved