ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวนผู้จดทะเบียน
ที่ จังหวัด แสดงแผนที่ จำนวนอำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต
จำนวนประชากรในจังหวัด(คน)
จำนวนผู้จดทะเบียน(คน)
จำนวนครัวเรือนที่จดทะเบียน
ร้อยละของจำนวนประชากรในจังหวัด
1. นครราชสีมา แสดงแผนที่ 32
2,581,244
433,650
325,550
16.80
2. สงขลา แสดงแผนที่ 16
1,271,067
140,751
104,147
11.07
3. สุราษฎร์ธานี แสดงแผนที่ 19
920,283
119,572
94,072
12.99
4. เชียงใหม่ แสดงแผนที่ 24
1,595,855
243,877
206,367
15.28
5. อุดรธานี แสดงแผนที่ 20
1,535,471
218,360
186,615
14.22
6. ชลบุรี แสดงแผนที่ 11
1,129,886
93,810
66,351
8.30
7. พิษณุโลก แสดงแผนที่ 9
867,685
115,390
96,788
13.30
8. นครปฐม แสดงแผนที่ 7
801,956
72,829
54,818
9.08
รวม 8 จังหวัด 138 10,703,447 1,438,239 1,134,708 13.44
9. กรุงเทพมหานคร แสดงแผนที่ 50
5,782,159
389,992
283,022
6.74
10. สมุทรปราการ แสดงแผนที่ 6
1,027,719
80,635
61,978
7.85
11. นนทบุรี แสดงแผนที่ 6
905,197
49,357
37,972
5.45
12. ปทุมธานี แสดงแผนที่ 7
708,909
73,397
53,872
10.35
13. พระนครศรีอยุธยา แสดงแผนที่ 16
748,243
87,093
66,651
11.64
14. อ่างทอง แสดงแผนที่ 7
290,423
35,562
28,047
12.24
15. ลพบุรี แสดงแผนที่ 11
767,985
106,596
87,154
13.88
16. สิงห์บุรี แสดงแผนที่ 6
223,352
25,559
20,454
11.44
17. ชัยนาท แสดงแผนที่ 8
350,547
47,323
39,033
13.50
18. สระบุรี แสดงแผนที่ 13
621,994
64,370
51,478
10.35
19. ระยอง แสดงแผนที่ 8
546,570
67,838
50,420
12.41
20. จันทบุรี แสดงแผนที่ 10
506,011
80,646
61,082
15.94
21. ตราด แสดงแผนที่ 7
225,295
25,921
20,076
11.51
22. ฉะเชิงเทรา แสดงแผนที่ 11
649,758
78,136
60,203
12.03
23. ปราจีนบุรี แสดงแผนที่ 7
452,822
58,506
48,528
12.92
24. นครนายก แสดงแผนที่ 4
251,064
35,914
27,690
14.30
25. สระแก้ว แสดงแผนที่ 9
539,107
86,595
70,669
16.06
26. บุรีรัมย์ แสดงแผนที่ 23
1,545,779
236,322
191,383
15.29
27. สุรินทร์ แสดงแผนที่ 17
1,399,377
204,046
174,613
14.58
28. ศรีสะเกษ แสดงแผนที่ 22
1,458,969
246,749
199,834
16.91
29. อุบลราชธานี แสดงแผนที่ 25
1,792,774
260,929
215,821
14.55
30. ยโสธร แสดงแผนที่ 9
553,864
74,758
63,170
13.50
31. ชัยภูมิ แสดงแผนที่ 16
1,136,508
165,986
140,757
14.60
32. อำนาจเจริญ แสดงแผนที่ 7
370,360
55,706
46,546
15.04
33. หนองบัวลำภู แสดงแผนที่ 6
498,513
64,114
55,901
12.86
34. ขอนแก่น แสดงแผนที่ 25
1,767,643
299,469
233,067
16.94
35. เลย แสดงแผนที่ 14
635,587
122,929
99,433
19.34
36. หนองคาย แสดงแผนที่ 17
909,543
124,237
104,671
13.66
37. มหาสารคาม แสดงแผนที่ 13
942,909
170,386
135,500
18.07
38. ร้อยเอ็ด แสดงแผนที่ 20
1,322,864
213,586
174,267
16.15
39. กาฬสินธุ์ แสดงแผนที่ 18
990,212
172,795
141,228
17.45
40. สกลนคร แสดงแผนที่ 18
1,107,752
162,771
137,239
14.69
41. นครพนม แสดงแผนที่ 12
721,540
118,341
94,864
16.40
42. มุกดาหาร แสดงแผนที่ 7
338,276
51,058
41,621
15.09
43. ลำพูน แสดงแผนที่ 8
407,202
76,599
66,918
18.81
44. ลำปาง แสดงแผนที่ 13
800,775
127,266
112,705
15.89
45. อุตรดิตถ์ แสดงแผนที่ 9
484,984
67,413
55,577
13.90
46. แพร่ แสดงแผนที่ 8
485,121
83,704
71,111
17.25
47. น่าน แสดงแผนที่ 15
487,742
100,001
80,955
20.50
48. พะเยา แสดงแผนที่ 9
508,554
95,326
80,791
18.74
49. เชียงราย แสดงแผนที่ 18
1,274,214
219,353
184,154
17.21
50. แม่ฮ่องสอน แสดงแผนที่ 7
240,014
45,947
38,305
19.14
51. นครสวรรค์ แสดงแผนที่ 15
1,130,841
135,918
112,994
12.02
52. อุทัยธานี แสดงแผนที่ 8
336,176
53,457
44,076
15.90
53. กำแพงเพชร แสดงแผนที่ 11
768,130
99,088
85,139
12.90
54. ตาก แสดงแผนที่ 9
507,371
78,114
63,273
15.40
55. สุโขทัย แสดงแผนที่ 9
625,099
88,903
73,527
14.22
56. พิจิตร แสดงแผนที่ 12
591,953
75,697
62,964
12.79
57. เพชรบูรณ์ แสดงแผนที่ 11
1,040,786
145,020
120,387
13.93
58. ราชบุรี แสดงแผนที่ 10
830,275
81,126
61,880
9.77
59. กาญจนบุรี แสดงแผนที่ 13
801,836
103,081
82,813
12.86
60. สุพรรณบุรี แสดงแผนที่ 10
863,304
93,994
79,754
10.89
61. สมุทรสาคร แสดงแผนที่ 3
442,914
31,661
24,961
7.15
62. สมุทรสงคราม แสดงแผนที่ 3
205,135
13,606
10,349
6.63
63. เพชรบุรี แสดงแผนที่ 8
461,339
48,908
38,573
10.60
64. ประจวบคีรีขันธ์ แสดงแผนที่ 8
488,477
60,723
46,954
12.43
65. นครศรีธรรมราช แสดงแผนที่ 23
1,533,894
172,147
141,777
11.22
66. กระบี่ แสดงแผนที่ 8
377,954
56,089
43,625
14.84
67. พังงา แสดงแผนที่ 8
239,401
37,850
29,318
15.81
68. ภูเก็ต แสดงแผนที่ 3
270,438
19,841
14,682
7.34
69. ระนอง แสดงแผนที่ 5
163,160
27,791
21,968
17.03
70. ชุมพร แสดงแผนที่ 8
473,818
69,063
57,058
14.58
71. สตูล แสดงแผนที่ 7
270,802
44,190
34,428
16.32
72. ตรัง แสดงแผนที่ 10
603,072
67,369
54,328
11.17
73. พัทลุง แสดงแผนที่ 11
504,454
57,510
49,896
11.40
74. ปัตตานี แสดงแผนที่ 12
627,955
60,834
44,061
9.69
75. ยะลา แสดงแผนที่ 8
459,659
56,679
40,839
12.33
76. นราธิวาส แสดงแผนที่ 13
699,951
88,305
62,732
12.62
รวม 67 จังหวัด[ไม่รวม กทม.] 688 46,314,266 6,430,204 5,228,094 13.88
กรุงเทพมหานคร 50
5,782,159
389,992
283,022
6.74
รวม 8 จังหวัด 138 10,703,447 1,438,239 1,134,708 13.44
รวม 76 จังหวัด 876 62,799,872 8,258,435 6,645,824 13.15
ประมวลผลวันที่ 04/10/2547 กลับรายการหลัก