• การเล่นว่าว
 • ลิงชิงหลัก
 • ขี่ม้าก้านกล้วย
 • อีกาหุบปีก
 • เล่นลูกหิน
 • เดินกะลา
 • เสือข้ามห้วยเดี่ยว
 • กำทาย
 • ตีไก่
 • ปิดตาตีหม้อ
 • ตี่จับ
 • เสือข้ามหัวยหมู่
 • ขี่ม้าส่งเมืองฯ
 • เอาเถิด
 • แข่งกิน
 • ขี่ม้าโยนบอล
 • วิ่งวัวฯ
 • ห่วงยาง
 • ขี่ม้าก้านกล้วย
 • หมากดึง
 • อีกาฟักไข่
 • โพงพาง
 • หมากตะเกียบ
 • ทายใบสน
 • แข่งกระโดดเชือก
 • เก้าอี้ดนตรี
 • มอญซ่อนผ้า
 • หมากเก็บ
 • อีตัก
 • ยิงปืนก้านกล้วย
 • ซ่อนหาฯ
 • รีรีข้าวสาร
 • หมากอีงัด
 • อ้ายโม่ง
 • กงจักร
 • ดมดอกไม้
 • น้ำขึ้น น้ำลง
 • อ้ายเข้อ้ายโขง
 • ลูกข่าง
 • จ้ำจี้
 • กระโดดเชือกขาเดี่ยว
 • แตะหุ่น
 • อีขีดอีเขียด
 • เป่ากบ
 • ตีลูกล้อ
 • ข้อมูลจากหนังสือการละเล่นเด็กไทย จัดทำโดย.. มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา